Zapraszamy do rozmowy

Sylwester Jędrasik

 

Koordynacja  montaży

Logistyka

 

501 293 640

 

s.jedrasik@sympressa.pl

 

Barbara Jadwiszczok

 

Koordynacja akcji promocyjnych i eventów na Śląsku

 

510 110 695

 

b.jadwiszczok@sympressa.pl

 

Barbara Kowaczek

 

Koordynacja Akcji na terenie Polski

 

505 109 528

 

b.kowaczek@sympressa.pl

 

Kontakt

32 229 66 08

biuro@sympressa.pl

ul. Mikołowska 120, 40-592 Katowice

Sympressa Sp. z.o.o

KRS 0000535683

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego

Kapitał zakładowy: 50 000 zł opłacony w całości

Dojazd

Sympressa sp. z o.o. ul. Mikołowska 120 40-592 Katowice email: biuro@sympressa.pl